SE NAȘTE, CRESTE SI TRĂIESTE ÎN TINE

„Facă-mi-se după cuvintele tale!” (Luca 1:38)

     Povestirea nașterii din fecioară ilustrează cât de aproape de noi dorește Dumnezeu să fie! Într-un sens, El îți pune aceeași întrebare pe care i-a adresat-o Mariei: „Ești pregătit să mă lași înăuntru?” Așa cum Maria l-a conceput pe copilul Hristos, Domnul Isus Se poate naște în tine și poate trăi în viața ta. Ce gând extraordinar! Ce privilegiu! Pavel s-a rugat: „aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre” (Efeseni 3:17). Ioan a spus: „Cine păzeşte poruncile Lui, rămâne în El, şi El în el” (1 Ioan 3:24). Domnul Isus a promis: „Dacă… deschide uşa, voi intra la el” (Apocalipsa 3:20). Dumnezeu are nevoie de o invitație și de-o inimă deschisă. Dumnezeu a fost cu Adam în grădina Eden… A fost cu Avraam și l-a numit prietenul Său. Dar în calitate de copil al lui Dumnezeu, Domnul Isus este în tine. Și El va continua să crească în tine până când lucrul acesta se va vedea în vorbele tale, în atitudinea ta, în stilul tău de viață și în alegerile pe care le faci în fiecare zi. Te lupți cu amărăciunea? Cu îngrijorarea? Cu neiertarea? Sau cu obiceiuri proaste? De vreme ce Domnul Isus trăiește în tine, ai acces la puterea sa nemaipomenită. De aceea Pavel scrie astfel: „Iată la ce lucrez eu, şi mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine” (Coloseni 1:29). Dumnezeu nu caută un talent deosebit, ci o încredere autentică. Probabil Maria s-a simțit depășită de situație, și nepotrivită, când a auzit la ce S-a gândit Dumnezeu în ceea ce o privea. Cu toate acestea, ea a spus: „Facă-mi-se după cuvintele tale!” Dorești să ai parte de un Crăciun binecuvântat? Rostește și tu cuvintele Mariei ca pe o rugăciune!