SEMNELE VREMURILOR (1)

„Care va fi semnul venirii Tale…?” (Matei 24:3)

     Când ucenicii L-au întrebat pe Domnul Isus: „Care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?” (Matei 24:3), El le-a răspuns că lucrurile vor merge din rău în mai rău. Apoi, Mântuitorul a adăugat următoarele cuvinte: „Vedeţi să nu vă înspăimântaţi!” (v. 6) Cuvântul „înspăimântat” e un cuvânt pe care l-a folosit Isus numai în această împrejurare; el înseamnă „a urla, a striga tare”. În esență, El a spus următoarele: „Nu vă pierdeți cu firea când vor avea loc nenorociri”. Azi și în următoarele zile ne vom uita la câteva dintre semnele despre care Domnul Isus a spus că vor anunța a doua Sa venire. Un prim asemenea semn este: Înșelătoria spirituală. „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: „Eu sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi.” (v. 4-5) Să observăm că, dacă mulți vor fi înșelați, la fel vor fi și mulți înșelători. Domnul Isus a spus totodată că ei vor veni „în Numele Meu”, dându-se drept lucrători ai lui Dumnezeu și pretinzând statut special și spiritualitate superioară. Ei se vor lăuda că dețin informații certe de la cei inițiați, și își vor împodobi învățăturile cu exprimări precum: „Domnul a vorbit” sau ”Dumnezeu mi-a spus”, implicând faptul că ei au acces la informații la care oamenii de rând ca tine nu au acces. Nu te lăsa amăgit! Domnul Isus ne-a mai avertizat: „Se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni… să înşele… chiar şi pe cei aleşi.” (Matei 24:24) Mulțimi de oameni și minuni – când le vei vedea, fii cu băgare de seamă! Diavolul le poate falsifica pe ambele. Fii sârguincios în cunoașterea și recunoașterea învățăturii biblice. Concentrează-te asupra întrebărilor gen: „Această persoană îi direcționează pe ascultători spre Isus?” Pe cupola lumii există loc doar pentru un singur nume, mai presus de orice nume – și acesta este: Isus Hristos!