SEMNELE VREMURILOR (2)

„Veți auzi de războaie și vești de războaie…” (Matei 24:6-8)

        Sunt cuvintele Domnului Isus: „Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă înspăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor”. Oamenilor care au trecut și-au suferit prin experiențele celor două războaie mondiale nu le este greu deloc să înțeleagă ce presupune cuvântul „război”. Dar de mai bine de șaizeci de ani, copiii și nepoții lor au parte de un concept limitat și teoretic a ceea ce a însemnat sau înseamnă conflict. Pentru ei, războaiele se desfășoară îndeobște în alte regiuni și țări, de regulă îndepărtate, și aproape niciodată în locurile lor natale. Apoi a venit 11 septembrie (2001) și americanii au început să înțeleagă cuvintele: „oamenii îşi vor da sufletul de groază” (Luca 21:26). Unele date calendaristice vor rămâne mereu în amintirea noastră – precum ziua în care a fost asasinat președintele Kennedy, sau cea în care trei mii de oameni au pierit la prăbușirea turnurilor gemene de la World Trade Center. Astăzi, prevalează politic concepția că dacă ne luptăm pentru combaterea terorismului „din alte părți”, nu vom fi nevoiți să ne luptăm împotriva lui aici acasă”. Nu te lăsa însă înșelat! Granițele vor avea întotdeauna nevoie de puncte de control. Corespondenții de război vor avea mereu o pâine și locuri de muncă. Lumea nu va cunoaște niciodată pacea de durată de partea aceasta a cerului. Domnul Isus a spus: „Toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor”. Nu te descuraja însă! Dumnezeu încă șade pe tron. Planul Său încă se duce la îndeplinire. Chinurile de moarte ale vechii rânduieli în care trăim sunt „durerile facerii” unei noi și glorioase orânduiri: revenirea lui Hristos și instaurarea Împărăției Sale. Un vechi motto al Companiei de asigurări Prudential spune: „Ia-ți o parte din stâncă”. Când te încrezi însă în Domnul Isus în ceea ce privește siguranța ta, ai parte de toată Stânca!