SEMNELE VREMURILOR (4)

„Evanghelia… va fi propovăduită în toată lumea” (Matei 24:14)

     Domnul Isus ne-a spus că atunci când vom vedea calamități și apostazie, să nu ne lăsăm cuprinși de frică – întrucât toate acestea sunt semne ale iminentei Sale reveniri. „Dar cine va răbda până la sfârşit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” (Matei 24:13-14). Toate profețiile referitoare la prima venire a lui Hristos s-au împlinit în cele mai mici detalii, și la fel va fi cu toate profețiile referitoare la cea de-a doua Sa venire. Mandatul nostru este să ne implicăm în lucrare, să ne rugăm, să dăruim și să ducem Evanghelia în toată lumea – și atunci va reveni Hristos! Deși biserica este risipită precum armata lui Ghedeon, iar lumea este într-o stare de răzvrătire, nu porni la atac! „Taci înaintea Domnului, şi nădăjduieşte în El. Nu te mânia pe cel ce izbuteşte în umbletele lui, pe omul, care îşi vede împlinirea planurilor lui rele” (Psalmul 37:7). Mâna lui Dumnezeu se află încă pe cârmă. „Cel Prea Înalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor.” (Daniel 4:17) Evită optimismul visătorului! Deși poate în plan personal ai parte de binecuvântări, nu deveni apatic – ordinea lumii așa cum o știi tu va continua să se dezintegreze. Dar asta nu înseamnă să te alături pesimiștilor și să declari în gura mare: „Cade cerul pe noi!” Nu te alătura pozițiilor extreme, precum negarea oarbă sau panica strigătoare la cer. Când bombele celui de-Al Doilea Război Mondial au făcut orașul Varșovia una cu pământul, numai scheletul unei instituții a rămas în picioare pe strada principală a orașului. Aceasta a fost Societatea Biblică Britanică, iar pe pereții clădirii se putea citi clar afirmația Mântuitorului din Matei 24:35: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.”