SISTEMUL LUI DUMNEZEU DE RĂSPLĂTIRE (1)

„El va primi o răsplată” (1 Corinteni 3:14)

     Citește aceste trei versete: 1) „Focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea, rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata” (v. 13-15). 2) „Nu este nimeni, care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde, pentru Mine și pentru Evanghelie, și să nu primească acum, în veacul acesta, de o sută de ori mai mult: case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu prigoniri” (Marcu 10:29-30). 3) „Când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi. și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească; dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți” (Luca 14:13-14). Aceste versete ne învață în mod limpede că Dumnezeu ține evidența faptelor tale și te răsplătește pentru ele. Câteva dintre acestea vor veni în viața aceasta, iar altele în cea viitoare. Dacă nu înțelegi lucrul acesta, vei ajunge să spui: „L-am slujitsc pe Dumnezeu cu credincioșie și atunci de ce mă mai zbat încă? Dumnezeu nu vede și nu-i pasă?” Ba da, Dumnezeu vede și Îi pasă. Dar El nu promite că lucrarea pe care o faci pentru El in prezent, va duce la câștig de la El acum. Multe din răsplătirile pe care le are Dumnezeu pentru noi sunt atât de mari că e nevoie de veșnicie pentru a le aprecia și a ne bucura de ele. Domnul Isus a spus: „oricine vă va da de băut un pahar cu apă, în Numele Meu … nu-și va pierde răsplata” (Marcu 9:41). Nici o faptă făcută pentru Dumnezeu nu va fi trecută cu vederea și nu va rămâne nerăsplătită – chiar și un pahar cu apă rece sau o rugăciune în miez de noapte.