SISTEMUL LUI DUMNEZEU DE RĂSPLĂTIRE (2)

„El va primi o răsplată” (1 Corinteni 3:14)

     Cum va evalua și cum va răsplăti Dumnezeu ce ai făcut pentru El în timpul vieții tale aici pe pământ? Pe baza a trei teste: 1) Testul relației. Viața pe care o răsplătește Dumnezeu nu este acea viață productivă fără a avea o relație cu El. Domnul Isus a subliniat că dacă nu rămânem în El și nu ascultăm de poruncile Lui, nu vom aduce rod pentru El (Ioan 15:5). El a lăudat biserica din Efes pentru faptele lor bune, apoi s-a întors și i-a condamnat pentru că nu au păstrat vie dragostea lor pentru El. „știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta … Dar ce am împotriva ta, este că ți-ai părăsit dragostea dintâi” (Apocalipsa 2:2-4). 2) Testul motivului. Domnul Isus    le-a spus fariseilor: „Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei; altminteri, nu veți avea răsplată … în ceruri” (Matei 6:1). Să remarcăm cuvintele „ca să fiți văzuți”. Care ar trebui să fie motivul nostru? Să-L slujim pe Dumnezeu și să-I aducem slavă! Chiar și lucrurile simple, cum ar fi mâncatul și băutul pot să-I aducă slavă (1 Corinteni 10:31). Pe de altă parte, cele mai religioase fapte ale tale sunt lipsite de valoare dacă motivul tău este acela de a-ți spori eu-l și reputația. 3) Testul dragostei. Hristos a spus: „iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. și răsplata voastră va fi mare” (Luca 6:35). Biblia spune: „Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină” (2 Ioan 8). Așa că păstrează-ți inima curată și motivele corecte!