SLUJESTE-L PE DUMNEZEU FĂRĂ STRES (2)

„Mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine” (Coloseni 1:29)

     Tu spui: „de vreme ce slujirea cu succes are de-a face cu un efort asociat, ce necesită cooperarea cu alții care deseori nu vor fi de acord cu mine, care este alternativa lui Dumnezeu la faptul de a încerca să plac oamenilor?” Pavel răspunde: „orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus” (Coloseni 3:17). Tu Îl reprezinți pe Domnul Isus! Tu ești slujitorul Lui și doar El este în măsură să-ți judece slujirea. Mai mult decât atât, tu ești „lucrarea Lui, și ai fost zidit în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umbli în ele” (Efeseni 2:10). Indiferent de părerea oamenilor, Dumnezeu te-a creat pentru un domeniu anume de slujire. Așa că sărbătorește chemarea ta și îmbrățișează-ți destinul. Când faci asta, dispare stresul din slujirea lui Dumnezeu. Tu ești chemat de Dumnezeu și toate resursele cerului sunt la dispoziția ta. „Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea” (Filipeni 2:13). Dumnezeu este sursa ta de înțelepciune și de înzestrare, așa că încrede-te că El va purta grijile lucrării sau carierei tale. „Mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine”. Da, e nevoie de muncă și de o anumită zbatere, dar nu ești niciodată singur. Puterea este a Lui și ea lucrează neîncetat în tine. Tu ești mănușa, iar El este mâna care o umple, o controlează și o pregătește pentru lucru. Așa că relaxează-te și rămâi în relație cu El. El „să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui, și să lucreze în noi ce-I este plăcut” (Evrei 13:21).