SLUJIREA NECESITĂ CREDINCIOSIE

„Nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui” (Ioan 5:30)

     În atitudinea Sa față de oameni, Biblia spune despre Hristos: „fiindcă îi iubea pe ai Săi … i-a iubit până la capăt” (Ioan 13:1). Și când a fost vorba de atitudinea Lui față de Dumnezeu, El a putut să spună: „Nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui” (Ioan 5:30). Poate să conteze Dumnezeu pe tine? Dar ceilalți? Când îți iei un angajament, îl respecți? Renunți din impuls sau îți calci cuvântul pentru că primești o ofertă mai bună? „În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: „Anania!” „Iată-mă Doamne” a răspuns el” (Faptele Apostolilor 9:10). Dumnezeu a știut unde îl găsește pe Anania. Pe tine știe unde să te găsească? Pastorul Eric Hulstrand predica într-o duminică, când o femeie în vârstă, Mary, a leșinat și s-a lovit cu capul de bancă. Au chemat salvarea și în timp ce o puneau pe targă, și-a recăpătat cunoștința și i-a făcut semn fiicei ei să se apropie. Toată lumea credea că își adună puterile ca să-i spună ultimele ei cuvinte. Fiica ei s-a aplecat până când a ajuns cu urechea la gura lui Mary. „Darul meu de bună voie e în poșetă”, a șoptit ea. Ai rămas fără cuvinte, la o asemenea credincioșie, nu-i așa? Lucrarea lui Dumnezeu nu ar trebui să ducă lipsă pentru că tu ai plecat în concediu și ai luat cu tine zeciuiala și darurile de bună voie. „Cinsteşte pe Domnul cu averile tale, şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău” (Proverbe 3:9). Credincioșia ta nu ar trebui să depindă de condițiile economice, ci de dedicarea ta față de Hristos.