ȘTIINȚA DOVEDEȘTE CĂ BIBLIA ESTE ADEVĂRATĂ (4)

„Râurile… aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăşi să pornească de acolo” (Eclesiastul 1:7)

     6) Biblia vorbește despre circuitul apei. „Toate râurile se varsă în mare, şi marea tot nu se umple: ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăşi să pornească de acolo.” În fiecare zi, fluviul Mississippi varsă o mie șase sute miliarde de litri de apă în Golful Mexic. Și dacă ne gândim și la Tamisa, Nil, Amazon, sau la alte fluvii, ne dăm seama că în fiecare zi același lucru se întâmplă pe tot globul. Așadar, unde merge toată această apă? Răspunsul se găsește în circuitul hidrologic, pe care Biblia l-a prezentat cu aproape trei milenii în urmă. Înțeleptul Solomon a scris: „Când se umple norii de ploaie, o varsă pe pământ…” (Eclesiastul 11:3). Profetul Amos a spus: „Cheamă apele mării, şi le varsă pe faţa pământului.” (Amos 9:6). Elihu, prietenul lui Iov, a spus: „Iată ce mare e Dumnezeu!… El trage la El picăturile de apă, le preface în abur şi dă ploaia, pe care norii o strecoară, şi o picură peste mulţimea oamenilor.” (Iov 36:26-28). Ideea unui circuit complet al apei nu a fost înțeleasă pe deplin decât în secolul al șaptesprezecelea. Cu toate acestea, cu peste două mii de ani înainte de descoperirile făcute de minți luminate precum Pierre Perrault, Edme Mariotte, Edmond Halley și alții, Biblia a explicat circuitul apei în natură. Biblia este inspirată, fără greșeală, adevărată și mai actuală și exactă decât ziarul de știri de mâine. Toate ziarele au o coloană în care se consemnează greșelile (de tipar, de cele mai multe ori). Nu și Biblia! Poți avea încredere că ea te călăuzește corect în toate domeniile vieții tale!