ȘTIINȚA DOVEDEȘTE CĂ BIBLIA ESTE ADEVĂRATĂ (5)

„Pământul se va preface în zdrenţe ca o haină…” (Isaia 51:6)

     7) Biblia pomenește de prima lege a termodinamicii. Cunoscută drept Legea conservării energiei, ea afirmă că diversele forme de energie ale unui sistem se pot transforma reciproc, dar suma cantităților tuturor formelor de energie rămâne constantă, ea nu poate fi creată sau distrusă. Această lege desființează teoria „stării staționare” sau a „creației continue” a lui Sir Fred Hoyle, teorie care a fost negată de către oamenii de știință. Hoyle a susținut că în anumite perioade, în universul denumit „irtrons”, materia (sau energia) era creată în mod continuu. Dar prima lege a termodinamicii susține opusul: astăzi nu mai are loc „creația.” Biblia spune: „Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor.” (Genesa 2:1). Expresia „au fost sfârșite” în originalul din limba ebraică indică o acțiune încheiată în trecut și care nu se va mai întâmpla niciodată! Cea de-a doua lege a termodinamicii spune că toate procesele fizice, fiecare sistem ordonat, cu timpul tinde să devină dezordonat. Cu alte cuvinte, totul se strică și se deteriorează pe măsură ce energia devine din ce în ce mai puțin disponibilă utilizării. Psalmistul a scris: „Tu ai întemeiat în vechime pământul, şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu vei rămâne; toate se vor învechi ca o haină… Dar Tu rămâi Același, şi anii Tăi nu se vor sfârşi.” (Psalmul 102:25-27). Cu cât mai mult descoperă oamenii de știință despre viața pe pământ, cu atât mai mult află ceea ce Biblia ne-a învățat atât de clar de secole. Indiferent cât ești de sincer sau cât de mult încerci, pentru a deschide o ușă închisă, trebuie să folosești cheia care se potrivește. Biblia este cheia care-ți deschide ușa înțelegerii tuturor lucrurilor din viață și a planurilor lui Dumnezeu pentru tine.