STRĂDUIEȘTE-TE SĂ AI PĂRTĂȘIE CU DUMNEZEU!

„Să-L cunosc pe El… şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui…” (Filipeni 3:10)

     Să știi lucruri despre Dumnezeu este una, dar să-L cunoști în mod personal este cu totul altceva. Oprește-te o clipă, astăzi, și analizează-ți viața. Nu cumva umblarea ta cu Dumnezeu a devenit o înaintare lentă? Poți avea rezervorul mașinii mereu plin numai dacă faci vizite regulate la pompa de benzină; și asta mai presupune și să fii atent la indicatorul de combustibil. Iată deci că umplerea rezervorului nu se produce din senin: este nevoie de vigilență, angajament și acțiune. Firea pământească se va împotrivi în fiecare clipă și împrejurările potrivnice vor veni adesea să te descurajeze. Chiar și cei apropiați pot înțelege greșit noile tale priorități spirituale. Dacă ar fi ceva ușor, oricine ar face-o. Premiul este oferit acelora care pot spune, asemenea lui Pavel: „Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi.” (Filipeni 3:10-11). În Biblie citim că: „Omul şi nevasta lui erau amândoi goi şi nu le era ruşine” (Geneza 2:25). Asta înseamnă apropiere și intimitate fizică! Însă apropierea supremă nu este între un bărbat și o femeie, ci este între om și Dumnezeu! Este acea părtășie profundă cu El, iar apostolul Pavel nu doar s-a rugat pentru ea, ci a și practicat-o toată viața. Nimic nu era mai important pentru el. Ce poți spune despre tine? Cânți laude lui Dumnezeu, la biserică, având mintea în altă parte? Ai devenit atât de critic în preajma altora, încât vorbești ca un necredincios? Ai lăsat ca obiceiurile păcătoase să-ți fure încrederea în Dumnezeu? (vezi 1 Ioan 3:21-22). Nu?! Slavă Domnului! Dar dacă unele dintre ele sau toate acestea sunt adevărate, trebuie să faci ceva în acest sens, astăzi! Așa că, începând de astăzi, străduiește-te să ai o relație tot mai profundă cu Dumnezeu!