STUDIAZĂ BIBLIA (2)

„Când urmez învăţăturile Tale, mă bucur” (Psalmul 119:14)

     Petrece timp în rugăciune, înainte de a studia Biblia. Cere-I Domnului să te curețe de toate păcatele (știute și neștiute) și să te umple cu Duhul Sfânt, ca să poți fi în părtășie cu El în timpul studiului. Încă o dată, scopul studiului nu este să primești noi descoperiri și noi legi, ci să zidești o relație cu Autorul Bibliei. Psalmistul a spus: „Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău.” (v. 9) Păcatul nu anulează relația ta cu Hristos, dar ține pe loc părtășia ta cu El. Deci, trebuie să stai în părtășie cu Domnul ca să înțelegi și să aplici Cuvântul Său. Așadar, înainte de a cerceta Scriptura, cere-I lui Dumnezeu să-ți cerceteze inima. Pavel spune: „omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu… Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul, şi el însuşi nu poate fi judecat de nimeni… Noi însă avem gândul lui Hristos.” (1 Corinteni 2:14-16) Se poate să citești același fragment din Scriptură de mai multe ori, și totuși să nu poți vedea ce dorește Dumnezeu să vezi, până ce El nu-ți „deschide ochii” (Psalmul 119:18). Odată ce se întâmplă asta, atitudinea ta față de studierea Bibliei se va schimba. Asemenea unui om înfometat aflat la o masă încărcată de mâncăruri gustoase, vei tânji și îți vei dori Cuvântul lui Dumnezeu, iar credința ta va crește. Așa cum a spus Pavel: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său.” (1 Corinteni 2:9-10)