SUSPINELE ÎN RUGĂCIUNE

„Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.” (Romani 8:26)

     Cei mai mulți ne gândim probabil la suspine ca la ceva negativ. Însă a suspina în rugăciune este unul din cele mai pozitive lucruri pe care le putem face! „Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Şi Cel ce cercetează inimile, ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu. De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” (Romani 8:26-28) Uneori, când ne rugăm pentru o problemă grea, simțămintele noastre pot fi atât de profunde încât nu le putem exprima în  cuvinte. În acel moment, Duhul Sfânt intervine… și El nu doar că Se identifică, în noi și cu noi, ci ne și ia durerea, și cele mai adânci dorințe, și le prezintă înaintea lui Dumnezeu. Ce ne spune asta despre rugăciune? Ne spune că Duhul Sfânt Se conectează la rugăciunea noastră, atunci când ea vine din inimă și nu doar de pe buze… Există momente în care nu suntem în stare să articulăm nici măcar un cuvânt în rugăciune; cu toate acestea, realizăm o conexiune importantă. Ai ajuns vreodată în punctul în care să fi fost atât de îngrijorat de ceva, încât atunci când ai venit înaintea lui Dumnezeu, tot ce ai putut face a fost să suspini? Înveți ceva important despre rugăciune! Dumnezeu ne dă voie să suspinăm; altfel, nu ne-am ruga niciodată cu adevărat. Am rosti cuvinte, însă nu ne-am ruga niciodată cu adevărat din adâncul sufletului – locul unde trebuie să înceapă „rugăciunea fierbinte” (Iacov 5:16).