TIMPUL TĂU DE PĂRTĂSIE CU DUMNEZEU (2)

„Prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute” (Apocalipsa 4:11)

     Permiteți-mi două întrebări directe: 1) Știai că Dumnezeu te-a creat pentru a avea o relație cu tine? El te-a creat pentru a Se bucura de tovărășia ta în fiecare zi. „Prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute”. Propria atitudine față de timpul tău de părtășie cu Dumnezeu se va transforma, când îți vei da seama că El dorește să petreacă timp cu tine, că te așteaptă și te primește în prezența Sa. 2) Știai că această relație cu Dumnezeu a fost făcută posibilă prin Crucea lui Hristos? Când primii oameni au păcătuit, Dumnezeu i-a izgonit din Paradis și a pus la intrarea grădinii Eden îngeri înarmați cu săbii, pentru ca omenirea să nu mai poată intra acolo. Apoi după multă vreme, Dumnezeu a făcut ceva cu adevărat uimitor: a luat chip de om în Hristos, Care a locuit printre noi, a murit în locul nostru, a fost doborât de sabia judecății divine la cruce, oferindu-ne calea pentru a reintra în prezența lui Dumnezeu. Extraordinar, nu-i așa? În Vechiul Testament, o singură persoană – marele preot – putea intra în Sfânta Sfintelor. Și o putea face numai o dată pe an. O perdea groasă Îl separa pe Dumnezeu de popor. Ei stăteau afară, întrebându-se cum sună vocea lui Dumnezeu, cum e să stai în prezența Lui și cum arată slava Lui. Numai marele preot știa! Dar când Domnul Isus a strigat: „S-a isprăvit!” (Ioan 19:30), „Perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două de sus [locul unde se afla Dumnezeu] până jos [locul unde ne aflam noi]” (Marcu 15:38). Ca „preoți ai lui Dumnezeu”, și noi putem intra acum în prezența Lui în orice moment, ca să ne întâlnim cu El (Apocalipsa 1:6). Ce privilegiu! Harul face ca lucrul acesta să fie posibil. Deci, recunoștința trebuie să fie magnetul care te atrage spre locul părtășiei în fiecare zi!