TIMPUL TĂU ZILNIC CU DUMNEZEU (2)

„Voi duce” (Isaia 42:16)

     Un alt scop al timpului tău zilnic cu Dumnezeu ar trebui să fie călăuzirea. Fără lumină din partea lui Dumnezeu, ești la mila propriei tale gândiri – iar lucrul acesta chiar trebuie să te preocupe! Psalmistul a scris: „arată-mi, Doamne, căile Tale, şi învaţă-mă cărările Tale. Povăţuieşte-mă în adevărul Tău, şi învaţă-mă; căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele, Tu eşti totdeauna nădejdea mea!” (Psalmul 25:4-5). Dumnezeu a spus prin proorocul Isaia: „Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, îi voi povăţui pe cărări neştiute de ei; voi preface întunericul în lumină, înaintea lor, şi locurile strâmbe în locuri netede: iată ce voi face, şi nu-i voi părăsi” (Isaia 42:16). Calea pe care o alegi îți determină destinația, așa că înainte să te hotărăști s-o apuci într-o anumită direcție, vorbește cu Dumnezeu! Nu fii surprins când El te conduce pe un drum „necunoscut”. Trebuie să ai încredere că Dumnezeu știe ce face. Blaise Pascal a spus: „Toate necazurile omului își au rădăcina în incapacitatea lui de a sta singur într-o încăpere”. În această eră alertă, trebuie să-ți încetinești ritmul, să-ți aduni gândurile, să evaluezi ceea ce se petrece în jurul tău și să primești călăuzire din partea Celui ce cunoaşte sfârșitul încă de la început (Isaia 46:10). Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi să vină la o parte pentru a se reface fizic și spiritual (Marcu 6:31). Biblia mai spune despre Domnul: „…când era singur la o parte, lămurea ucenicilor Săi toate lucrurile” (Marcu 4:34). Există anumite lucruri pe care Dumnezeu ți le va explica numai când îți pui timp deoparte ca să fii singur cu El!