TIMPUL TĂU ZILNIC CU DUMNEZEU (4)

„Înaintea Feţei Tale sunt bucurii nespuse” (Psalmul 16:11)

     Pentru a crea și a păstra intimitatea într-o relație, trebuie să-ți programezi timp pentru a-l petrece cu cealaltă persoană… altfel nu vei obține intimitate! Există un motiv pentru care Biblia aseamănă relația ta cu Hristos cu aceea dintre un mire și o mireasă. Pentru ca o căsnicie să fie puternică, cei doi trebuie să-și acorde atenție unul altuia. Asta se întâmplă numai când sunt dispuși să lase deoparte preocupări precum munca, aspectele financiare și chiar copiii. Tot astfel, timpul tău zilnic cu Dumnezeu ar trebui să însemne bucurie și veselie în prezența Domnului. Psalmistul o spune astfel: „Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima” (Psalmul 37:4). „Cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!” (Psalmul 42:1). „Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat şi fără apă” (Psalmul 63:1). Mulți dintre noi ducem niște vieți nefericite pentru că nu petrecem niciodată timp în prezența lui Dumnezeu. Îl cunoști cu adevărat pe Domnul? Sau doar știi câte ceva despre El? „Cunoașterea lui Hristos” a fost principala prioritate a lui Pavel: „…lucrurile, care pentru mine erau câştiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos…” (Filipeni 3:7-9). Ai ajuns și tu în punctul în care să poți spune la fel?