TRĂIEȘTE CU INTEGRITATE!

„Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol.” (Proverbele 10:9)

     Există oameni care duc o viață fără prihană, și alții care nu trăiesc așa… și în mod interesant, ambele categorii sunt răsplătite. Primul grup trăiește având un sentiment profund de pace și siguranță de la Dumnezeu, iar cel de-al doilea grup trăiește cu teama constantă de a nu fi dat de gol. „Neprihănirea oamenilor cinstiţi îi cârmuieşte fără teamă, dar vicleniile celor stricaţi le aduc pieirea” (Proverbele 11:3). Omul neprihănit este „corect și neprefăcut.” El aderă la principii morale înalte în toate domeniile vieții sale. Să însemne asta oare că el nu greșește niciodată? Nicidecum, dar: „Cel neprihănit de şapte ori cade, şi se ridică” (Proverbele 24:16). Toți cădem, dar cei neprihăniți se și ridică! Dumnezeu are răbdare, El va lucra la inima ta până vei înțelege. Iar dacă suferi de lipsă de neprihănire, El îți poate restaura din nou viața dacă te predai Lui. Înainte de a se lupta cu Domnul, Iacov a fost un înșelător și un amăgitor (vezi Geneza 27:35-36). Și după ce s-a luptat cu Domnul, Iacov a devenit un om șchiop. Dar Dumnezeu preferă să aibă un om șchiop pentru că s-a luptat cu problemele sale și a câștigat, decât să aibă pe cineva care trăiește sub aparențe false. Daniel, un iudeu care trăia în robie, a refuzat să mănânce mâncarea care nu era „kosher”, ca să nu încalce Legea lui Dumnezeu. Iosif era singur, departe de casă și nu avea pe nimeni, dar a refuzat să cedeze în fața ispitei venite din partea soției șefului său. Apostolul Pavel a spus: „împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda” (1 Corinteni 10:13). Dumnezeu are întotdeauna o cale de scăpare și când îți iei angajamentul de a umbla în neprihănire, El ți-o va descoperi.