TRANSFORMĂ-TI SLĂBICIUNEA ÎNTR-O UNEALTĂ

„De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos” (2 Corinteni 12:10)

     Vorbind despre „țepușul” său, Pavel scrie: „mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască, și să mă împiedice să mă îngâmf. De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. Și El mi-a zis: „Harul Meu îți este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare” (v. 7-10). Pavel a învățat să-și transforme slăbiciunea în unealtă prin faptul că a lăsat-o să-l apropie mai mult de Dumnezeu. Aceasta este o lecție pe care și tu trebuie s-o înveți. Eugene Peterson parafrazează prima fericire rostită de Hristos: „Ferice de cel ce se află la capătul frânghiei. Mai puțin din tine înseamnă mai mult din Dumnezeu și din domnia Sa” (Matei 5:3). Dar nu trebuie să accepţi slăbiciunile tale de caracter și domeniile în care eșuezi și să spui: „Se pare că așa sunt eu”. Nu, tu trebuie să te confrunți cu fiecare domeniu de slăbiciune, să-l mărturisești și „să-L lași pe Hristos să preia controlul”. Întotdeauna te vei lupta cu un lucru sau altul. Pavel a recunoscut lucrul acesta: „Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi” (2 Corinteni 4:7). Asemenea vaselor obișnuite, fragile, cu defect și care se sparg ușor, Dumnezeu te va folosi când te predai și când Îl lași să lucreze prin tine.