TRATEAZĂ CRITICA ÎN MOD CONSTRUCTIV (1)

„Înțeleptul ascunde ocara” (Proverbe 12:16)

     Cum deosebești critica constructivă de critica distructivă? Prin practicarea acestor principii din Cuvântul lui Dumnezeu: 1) Propune-ți că orice ți se va întâmpla, vei trata totul în mod constructiv. „Înțeleptul ascunde ocara”. Răspunsurile mânioase produc scurt circuit în gândirea rațională și atrag reacții mânate de emoții. „Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață, locuiește în mijlocul înțelepților… dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere” (Proverbe 15:31-32). Întreabă-te mereu: „Pot învăța ceva de aici?” 2) Ia în considerare caracterul criticului tău. „Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare” (Proverbe 12:17-18). Este criticul tău demn de încredere? Sunt vorbele lui menite să te ajute? Dacă e așa, apreciază-le și fă-te mai înțelept. „Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte” (Ecleziatul 7:5). Vorbele lui au intenția de a te înjosi și de a atenta la valoarea ta proprie? Cuvintele care te smeresc au un scop evlavios, dar cele care te umilesc nu; așa că respinge-le. 3) Verifică-ți conștiința. Pavel a scris: „Căci n-am nimic împotriva mea; … Cel ce mă judecă, este Domnul” (1 Corinteni 4:4). Dacă ești curat, lasă rezultatul în mâna lui Dumnezeu. Numai El vede întreaga imagine. 4) Dacă ești criticat din cauza credinței tale, consideră-te binecuvântat. „Dacă sunteți batjocoriți pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihnește peste voi” (1 Petru 4:14). Bucură-te, viața ta este plăcută înaintea lui Dumnezeu.