TREBUIE SĂ FIM RESPONSABILI (1)

„Fiecare făcea ce-i plăcea” (Judecători 17:6)

     Niciodată nu ești mai vulnerabil ca atunci când te poți ascunde de ceilalți. Locul ascuns este terenul ideal de dezvoltare a decepției, care duce la păcat. Domnul Isus subliniază că ne place mai mult întunericul decât lumina pentru că faptele noastre gravitează în mod natural înspre rău (Ioan 3:19). Există în lăuntrul nostru o înclinație spre păcat, așa că suntem chemați să „umblăm în lumină”, acolo unde motivele și faptele noastre sunt transparente și unde suntem încurajați să evităm păcatul (1 Ioan 1:7). Dar pentru a umbla în lumină și a învinge păcatul este nevoie de oameni care să ne ceară socoteală. „Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile” (Proverbe 12:15). Nevoia noastră de a fi aprobați ne face să dorim să ne ascundem zbaterile. Dar disponibilitatea noastră de a fi autentici ne eliberează pentru a ne recunoaște zbaterile și a le depăși. Dar persoana în fața căreia ești răspunzător trebuie să fie matură, să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu, să fie de încredere și să te iubească suficient de mult pentru a fi cinstită cu tine. și trebuie să fii deschis pentru a auzi ce-ți spune. Împăratul Roboam „a lăsat sfatul pe care i-l dădeau bătrânii, și s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el” (1 Împărați 12:8). El a dorit să audă numai ce-i plăcea. Așa că s-a întors spre prietenii lui la fel de imaturi care i-au spus ce a dorit să audă, conducându-l spre o decizie care a cauzat o mare revoltă în Israel. Deci zidește o relație cu cineva care îți va spune ce trebuie să auzi, nu ce vrei să auzi!