TREBUIE SĂ-I IUBEȘTI CHIAR DACĂ NU-I AGREEZI!

„Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos…” (Efeseni 1:5)

     În Biblie, Dumnezeu ne poruncește să ne iubim unii pe alții. În mod interesant, El nu ne poruncește să ne placă unii de alții. Și este un lucru bun, întrucât poți iubi pe cineva și să nu-ți placă anumite lucruri la acea persoană. Apostolul Pavel scrie: „noi suntem lucrarea Lui” (Efeseni 2:10). Cuvântul „lucrare” vine de la grecescul poiéma (de la care avem cuvântul „poezie”). Și poezia este ceva variat și creativ; se creează în numeroase forme. De aceea spune Biblia că Dumnezeu lucrează prin oameni diferiți în diverse feluri (vezi 1 Corinteni 12:6). El se folosește inclusiv de oamenii care nouă nu ne plac, sau cu care nu ne-am dori deloc să lucrăm… „Fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora” (1 Corinteni 12:7) și depinde de noi dacă folosim darul primit și dacă-l dezvoltăm. „El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire” (Efeseni 4:11-12). Cuvântul „desăvârșire” este un cuvânt interesant. El vine de la un termen medical din limba greacă. Doctorii îl foloseau pentru a descrie procesul prin care se punea la loc un os rupt. Oprește-te și privește astăzi în jurul tău. Ai văzut vreodată atâtea inimi zdrobite, atâtea familii destrămate, atâtea vise năruite și atâtea vieți distruse – ca-n zilele noastre? Dar dacă noi, care pretindem că suntem urmașii lui Hristos, ne facem slujba cum trebuie, ei vor găsi ajutor și vindecare. Dumnezeu ne folosește pentru a sluji altora, pentru a ne iubi unii pe alții, pentru a ne onora unii pe alții și pentru a ne purta poverile unii altora. Când te gândești puțin, biserica este centrul de tratament al lui Dumnezeu pentru tot ce ne doare. Și dacă nu uiți lucrul acesta, Dumnezeu te va ajuta să-i iubești și să te înțelegi bine chiar și cu cei pe care nu-i agreezi.