TREZIREA DE CARE AVEM NEVOIE (3)

„Unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia” (2 Corinteni 3:17)

     În al treilea rând, o trezire a slobozenieii. Duhul Sfânt este binevenit în biserică? Ești receptiv la călăuzirile Lui? Nu e greșit să existe un program atâta vreme cât ești dispus să-L lași pe Dumnezeu să-L schimbe. Asta nu înseamnă că cineva se poate ridica în picioare pur și simplu și poate întrerupe predica pastorului. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Poate spui: „Dar m-am simțit călăuzit de Duhul să fac lucrul acesta”. Chiar așa? Duhul Sfânt este un gentelman; El nu va vorbi prin tine când deja vorbește printr-un conducător ales de Dumnezeu. Dumnezeu lucrează prin structură. Dacă te îndoiești de asta, uită-te la cum a stabilit El cortul din pustie și templul lui Solomon. Au existat vremuri când prezența lui Dumnezeu a fost atât de puternică încât preoții nu puteau conduce serviciul ca de obicei; tot ce puteau face era să cadă cu fața la pământ înaintea Lui. ªi noi trebuie să ne rugăm și să primim bine astfel de vremuri. Dar slobozenia nu este o autorizare să faci ce dorești. Pavel discută despre problema libertății/autorizării prin următoarele cuvinte: „Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai, nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste”. Libertatea pe care o aduce Hristos ne eliberează de nevoia de a ne „afișa” și în schimb ne învață să ne „slujim unii altora”. Pavel trage concluzia: „Unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia”. Poate spui: „Ce înseamnă lucrul acesta?” Înseamnă că atunci când L-ai făcut pe Isus Hristos „Domn”, El te eliberează ca să te bucuri de prezența Lui în biserică, acasă, în afaceri și în toate domeniile din viața ta.