TU EȘTI AMBASADORUL LUI HRISTOS (2)

„Întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.” (Efeseni 6:10)

     Ideea noastră despre ce înseamnă să fii ambasador s-a schimbat în mod radical în urmă cu un deceniu, când ambasadorul Statelor Unite în Libia a fost ucis de teroriști. În zonele de luptă, ambasadorii trebuie să fie persoane cu totul speciale. Și tu te afli într-o zonă de luptă și ai nevoie de „puterea tăriei Lui”! Apostolul Pavel scrie (Efeseni 6:10-18): „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi…”  Ca ambasador al lui Hristos, tu trebuie să fii loial lui Dumnezeu, în toate aspectele; a nu fi loial înseamnă trădare. S-ar putea să spui: „E un standard înalt!” Da, pentru că este „o chemare înaltă” (vezi Filipeni 3:14). Dar este totodată și cea mai împlinită și răsplătită viață, așa că merită osteneala noastră întreagă!