TU EȘTI AMBASADORUL LUI HRISTOS (3)

„Cetăţenia noastră este în ceruri…” (Filipeni 3:20)

     Vom reflecta și astăzi la aptitudinile și calificările unui ambasador. În calitate de ambasador, al Cerului, Biblia spune că tu trebuie să ai următoarele calități și trăsături de caracter: 1) Să fii cetățean al țării pe care o reprezinți: „Cetăţenia noastră este în ceruri…”; 2) Caracterul și comportamentul tău trebuie să reflecte cele mai înalte valori ale țării tale: „Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui…” (2 Tesaloniceni 1:11); 3) Trebuie să fii echipat corespunzător: „Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh.” (1 Corinteni 12:4); 4) Trebuie să fii loial lui Dumnezeu și Împărăției Lui, pentru că „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni…” (Matei 6:24); 5) Ambasadorul trebuie să poată comunica eficient. Cei mai buni ambasadori sunt cel puțin bilingvi: ei vorbesc și înțeleg și limba celor din țara în care activează. Tu poți face asta? Pentru a da răspunsul corect, trebuie să înțelegi întrebarea, pe cel care a pus-o, și de unde vine acesta. Biblia spune: „Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeţe şi teamă.” (1 Petru 3:15-16) Să reținem imperativul „Fiți gata”! 6) Ambasadorul trebuie să fie un bun diplomat. Ambasadorii sunt eficienți dacă sunt persoane plăcute în timpul misiunii lor. Nu ți-ai dori ca cel ce-ți reprezintă țara să fie arogant și necioplit în relație cu ceilalți! Domnul Isus a zis: „Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” (Ioan 13:35) Așadar, mesajul nostru este Evanghelia și strategia noastră este dragostea! Care este misiunea noastră? Chemarea la mântuire! Biblia spune că suntem „trimişi împuterniciţi ai lui Hristos şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” (2 Corinteni 5:20). Deci, fii un bun ambasador al lui Hristos!