TU ÎI APARȚII LUI DUMNEZEU!

„Voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu.” (Efeseni 2:19)

     Dacă nu ești sigur că Îi aparții lui Dumnezeu, iată ce spune Cuvântul Lui: „În trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El Însuşi un singur om nou, făcând astfel pace; şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape. Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh. Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu Sfânt în Domnul.” (Efeseni 2:15-21). Dacă să zicem copiii tăi ar sta afară, rugându-te să-i lași în casă, oare ce le-ai răspunde? Nu le-ai spune: „Intrați, sunteți ai mei, casa mea e și a voastră! Vă iubesc, nu trebuie să vă milogiți!”? Și atunci, dacă tu faci asta, Dumnezeu care este Tatăl tău ceresc, oare nu o va face?! Dumnezeu construiește o casă, și tu faci parte din familia Lui! Tu poți veni înaintea Lui oricând, cu orice nevoie, știind că vei fi primit cu dragoste. Dumnezeu este Tatăl pe care ți l-ai dorit dintotdeauna, iar tu ești copilul pe care El și-L dorește de atâta timp! Dacă ai vreun dubiu în această privință, privește la cruce; atât de mult te iubește Dumnezeu! Deci, tu Îi aparții lui Dumnezeu – nu uita asta, azi!