UN CUVÂNT PENTRU NOUL AN (1)

„De la începutul până la sfârşitul anului.” (Deuteronomul 11:12)

     Când pășești în Noul An, ia seama și la următoarele versete, și crede-le! „Țara în stăpânirea căreia vei intra, nu este ca ţara… din care aţi ieşit… Ţara pe care o veţi stăpâni este o ţară cu munţi şi văi, care se adapă din ploaia cerului; este o ţară de care îngrijeşte Domnul, Dumnezeul tău, şi asupra căreia Domnul, Dumnezeul tău, are neîncetat ochii, de la începutul până la sfârşitul anului.” (Deuteronomul 11:10-12). În primele câteva zile ale acestui nou an, ne vom uita mai bine la aceste versete. „Țara în stăpânirea căreia vei intra, nu este ca ţara Egiptului, din care aţi ieşit…” Egiptul fusese multă vreme un loc al stresului, al suferinței și al necazului. Iar Canaanul ce se întrevedea era locul biruinței oferite de Dumnezeu, al stimei de sine și al creșterii spirituale. Cu alte cuvinte, anul acesta nu trebuie să fie ca anul care a trecut. De ce? Pentru că „Domnul Dumnezeul tău Se îngrijește de tine.” Profetul Ieremia a spus: „Iată ce mai gândesc în inima mea, şi iată ce mă face să mai trag nădejde: Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare! „Domnul este partea mea de moştenire” zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută” (Plângerile lui Ieremia 3:21-25). Regele David a spus: „Mânia Lui ţine numai o clipă, dar îndurarea Lui ţine toată viaţa: seara vine plânsul, iar dimineaţa veselia” (Psalmul 30:5). Nu trebuie să-ți fie groază de ceea ce-ți stă înainte. Fie ca anul acesta să poți experimenta dragostea lui Dumnezeu, mila și credincioșia Sa, bunătatea și bunăvoința Lui în viața ta. Amin?