UN CUVÂNT PENTRU NOUL AN (2)

„O ţară cu munţi şi văi…” (Deuteronomul 11:11).

     Cu siguranță și-n anul acesta vei avea de înfruntat munți, și vei trece prin văi… Și chiar e necesar asta! De ce? Pentru că puterea câștigată în urma urcușului și a cuceririi muntelui este cea care te va ajuta să treci și prin următoarea vale. În vale cresc cele mai dulci fructe. Asta pentru că este udată de râurile care curg din munți. Domnul Isus a spus: „prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei” (Ioan 15:8). În acest an, Domnul Isus dorește să fii mai roditor în slujirea Lui. Și El îți spune cum să faci lucrul acesta: „Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi roadă, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic” (Ioan 15:4-5). Ce fel de rod caută Dumnezeu în viața ta anul acesta? Apostolul Pavel ni le precizează: „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege” (Galateni 5:22-23). Așadar, anul acesta, când te vei confrunta cu un munte, sau când vei străbate o vale, adu-ți aminte că Dumnezeu este cu tine!