UNDE ESTE DUMNEZEU CÂND SUFERI?

„Ce! primim de la Dumnezeu binele, şi să nu primim şi răul?” (Iov 2:10)

     Dacă i-ai putea pune o întrebare lui Dumnezeu și dacă ți s-ar garanta un răspuns, care ar fi aceasta? Când, într-un studiu realizat în Statele Unite, George Barna a făcut un sondaj de opinie cu această întrebare, răspunsul predominant a fost acesta: „De ce există durere și suferință în lume?” Răspunsul în variantă scurtă este acesta: Prima venire a lui Hristos a fost să ne salveze de pedeapsa păcatelor noastre; cea de-a doua venire a Sa este să ne salveze de prezența păcatului și să restaureze Paradisul pierdut. Însă, la un moment dat din viața ta, vei experimenta durere și suferință: Iov a fost un om bun și evlavios și cu toate acestea, toți cei zece fii ai săi au murit în mod tragic într-o singură zi. „Nevastă-sa i-a zis: „Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta! Bleastămă pe Dumnezeu, şi mori!” Dar Iov i-a răspuns: „Vorbeşti ca o femeie nebună. Ce! primim de la Dumnezeu binele, şi să nu primim şi răul?” În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui.” (Iov 2:9-10). Să învățăm și să fim atenți la două lucruri cu privire la necaz: În primul rând, necazul ne frânge; fie cădem și ne îndepărtăm de Dumnezeu, fie ne apropiem mai mult de El. În al doilea rând, ce spunem în necaz este crucial! „În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui.” Da, a suferit profund… și a avut nenumărate întrebări pentru Dumnezeu, inclusiv unele fără răspuns… Totuși, când a vorbit, iată ce a spus: „Dar El ştie ce cale am urmat; şi, dacă m-ar încerca, aş ieşi curat ca aurul. Piciorul meu s-a ţinut de paşii Lui; am ţinut calea Lui, şi nu m-am abătut de la ea. N-am părăsit poruncile buzelor Lui; mi-am plecat voia la cuvintele gurii Lui.” (Iov 23:10-12). Așadar, mesajul pentru tine azi, din partea lui Dumnezeu, este că… El e lângă tine atunci când suferi!