VEI ÎNVIA DIN MORTI!

„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!” (1 Corinteni 15:57)

     Domnul Isus a promis ceea ce niciun alt lider religios nu a putut-o face: că va învia din morți și îi va scoate din morminte și pe urmașii Săi. Deja ne-a demonstrat cum se va împlini acea promisiune. Când a murit Hristos, „mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră, au înviat. Ei au intrat în Sfânta cetate şi s-au arătat multora.” (Matei 27:52-53). Și se apropie ziua în care Domnul Isus își va împlini promisiunea în întregime. „Toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.” (1 Corinteni 15:22-23) Să remarcăm cuvântul „apoi”. Ziua în care va reveni Isus o știe doar Tatăl, însă învierea Sa o garantează pe a noastră. În iudaismul tradițional s-a produs dezbinare pe această temă. Saducheii spuneau: „Nu este înviere!” (Faptele Apostolilor 23:8) Ei vedeau mormântul ca pe o călătorie spre Șeol – fără întoarcere, lipsită de scăpare și de speranță… în timp ce fariseii își închipuiau o învierea spirituală, nu fizică. Grecii credeau că sufletul persoanei decedate era trecut de partea cealaltă a râului Styx și eliberat într-o viață de apoi lipsită de soare, a spiritelor, iluziilor și umbrelor… Dar a venit Domnul Isus, „pârga celor adormiți” (1 Corinteni 15:20), a intrat în această lume a superstițiilor și a întunericului, și a făcut lumină! Cuvântul „pârgă” se poate traduce literal prin „prototip”. Domnul Isus a fost primul care a înviat, iar noi vom arăta exact ca El! E un mesaj care ne usucă lacrimile, ne potolește teama și ne asigură că zilele noastre cele mai bune nu s-au arătat încă!