VICTORIA PE CÂMPUL DE LUPTĂ (1)

„Sufere împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos” (2 Timotei 2:3)

     Prin mântuire te înrolezi în slujirea lui Hristos, Regele regilor. Luptele Lui devin luptele tale și strategiile Lui devin strategiile tale. Nimeni nu este scutit; participi „până la capăt”. Satana ți-a declarat război și asta înseamnă „cucerește, căci altfel vei fi cucerit”. El te va ataca pe trei fronturi. Să ne uităm la fiecare dintre ele. Mai întâi, atacul din partea lumii. Ai avut vreodată senzația că „nu corespunzi”? Nici nu trebuie! „Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu” (Iacov 4:4). Linia de separare a fost trasată; în acest război nu există coabitare pașnică. Ce înseamnă „lumesc?” Nu înseamnă să fii în lume, ci să te asemeni cu lumea. Nu înseamnă să trăiești în lume, ci să asimilezi valorile ei egoiste, moralitatea ei „relativă” și atitudinile ei față de cauza Sa, față de Cuvântul Său și față de poporul Său. Setea lumii după putere, după popularitate și după auto-promovare contrazice principiile Scripturii. „Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este … să ne păzim neîntinaţi de lume” (Iacov 1:27). Domnul Isus ne-a spus să evităm și să ne păzim de obsesia lumii după lucruri materiale și de frica ei de-a nu avea suficient pentru a ne împlini nevoile (Matei 6:25-34). Noi suntem chemați să fim „sare” și „lumină” (Matei 5:13-14). Tu trebuie să fii cel ce influențează pe alții, nu cel influențat. Când lumea nu te vede deosebit față de ea, lumina ta s-a stins și sarea ta și-a pierdut gustul.