VINEREA MARE BINECUVÂNTĂRILE SÂNGELUI (1)

„El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului” (Coloseni 1:13)

     Clipa care a încununat istoria a fost când „Hristos … a murit pentru cei nelegiuiți” (Romani 5:6). El nu a murit doar pentru ucenicii și urmașii Săi; El a murit pentru oamenii care-L disprețuiau. Nu a fost o afacere de tipul ‘’iubire reciprocă’’ în care Domnul Isus să spună: „Vă accept dacă voi mă acceptați pe Mine”. Nu, ci a fost o dovadă de dragoste lipsită de egoism și unilaterală. Fără condiții, fără ca ceva să fie cerut în schimb. Drept rezultat, Dumnezeu „ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui”. Oprire!  Oprește-te și meditează la aceste avantaje de care te bucuri prin sângele Domnului Isus: 1) Ai fost izbăvit. Cuvântul grecesc pe care îl folosește Pavel înseamnă a ne salva efectiv prin faptul că ne atrage la El. Izbăvirea ta a fost pentru Isus un eveniment profund și personal. Prin sângele Său vărsat, El te-a atras la Sine. Distanța pe care păcatul a creat-o între tine și Dumnezeu a fost ștearsă și aceasta prin „harului Său pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui” (Efeseni 1:6). 2) Ai fost eliberat de sub puterea întunericului. Acea putere este tirania lui Satana asupra celor care trăiesc sub controlul lui. Sângele lui Hristos te-a eliberat de întunericul, neștiința și orbirea pe care le folosește Satana ca să te înșele și să te manipuleze. 3) Ai fost mutat în Împărăția Fiului lui Dumnezeu. Cuvântul „mutat” implică transferul dintr-un loc în altul. În vremea lui Pavel, superputerile precum Roma, anexau alte popoare și le făceau parte din teritoriul roman. Deseori cei cuceriți o duceau mai bine sub stăpânire romană, bucurându-se de privilegii precum siguranță, hrană, serviciu poștal, protecția călătoriilor, etc. Sângele lui Hristos te-a transferat în Împărăția Lui pentru a te bucura de aceste avantaje: protecție garantată, împlinirea tuturor nevoilor tale, statut deplin de fiu și acces nelimitat la tronul Lui.