VITAMINE PENTRU SĂNĂTATEA SPIRITUALĂ (3)

„Ești sănătos, frate?” (2 Samuel 20:9)

     Nu lăsa niciodată ca dezamăgirile vieții să te facă o persoană cinică. Dacă ai o viață lungă, oamenii te vor dezamăgi, inclusiv familia ta. Chiar și liderii spirituali îti vor cauza decepții. Pavel a scris: „odată, și chiar de două ori, am voit (eu, Pavel, cel puțin) să venim la voi; dar ne-a împiedicat Satana” (1 Tesaloniceni 2:18). Ai crezut cumva că Satana îți va trimite o telegramă ca să te felicite că te-ai hotărât să-L slujești pe Domnul? Nici gând! Calea credinței este o cale a bucuriei – și a dificultăților. Când te-ai înrolat în prima călătorie, te-ai înrolat și în a doua. Pavel se afla în cea de-a șaisprezecea lună a uneia dintre călătoriile misionare – una a minunilor și a plantărilor de biserici. Dar a ajuns în închisoare din cauza unor acuzații false și a fost lăsat să zacă acolo. Cum a reacționat el? „Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Iarăși zic: Bucurați-vă!” (Filipeni 4:4). Poate spui: „Cum se poate bucura cineva în închisoare?” Când îți vezi dezamăgirea ca fiind o întâlnire cu Dumnezeu, începi să-i vezi rostul. Pavel a scris cărți întregi care urmau să schimbe lumea, așa că Dumnezeu a trebuit „să-l abată din drum”. Ascultă ce a scris el din închisoare: „Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească, și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Isus Hristos. și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu” (1 Filipeni 1:12-14). În spatele celor mai mari dezamăgiri, vei descoperi că sunt ascunse comori ale adevărului care îți vor transforma efectiv viața și viitorul.