VORBELE TALE TE DAU DE GOL!

„Vorba te dă de gol.” (Matei 26:73)

     Iată afirmând a treia oară: vorbele pe care le rostești te vor da de gol de fiecare dată. I s-a întâmplat apostolului Petru. În noaptea în care Domnul Isus a fost arestat și toți ucenicii Lui s-au risipit, Petru L-a urmat – îndeajuns de aproape ca să vadă ce se întâmplă, dar nu suficient de aproape ca să fie asociat cu Hristos! Biblia spune (Matei 26:73-75): „Cei ce stăteau acolo, s-au apropiat, şi i-au zis lui Petru: „Nu mai încape îndoială că şi tu eşti unul din oamenii aceia, căci şi vorba te dă de gol.” Atunci el a început să se blesteme şi să se jure, zicând: „Nu cunosc pe omul acesta!” În clipa aceea a cântat cocoşul. Şi Petru şi-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus: „Înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar.” După acest incident, nimeni nu l-a mai acuzat pe Petru că este un urmaș al lui Hristos! Nu-i așa că ar trebui să știm că profanarea și blasfemia, în orice limbă, fac ca ceilalți să pună la îndoială relația ta cu Hristos? Cuvintele tale au puterea de a-i zidi pe oameni, sau de a-i dărâma… de a-i atrage la Hristos, sau de a-i îndepărta… Având lucrul acesta foarte clar în minte, iată două versete pe care trebuie să le subliniezi și la care să te gândești adesea: 1) „Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har… ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.” (Coloseni 4:6). 2) „Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.” (Efeseni 4:29). Astăzi, rostește această rugăciune: „Tată, fă ca ceea ce scot pe gură în această zi să aducă slavă Numelui Tău și să-i atragă pe oameni la Hristos. Amin!”