VREI SĂ PRIMESTI CUNUNA ?

„Firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu” (Romani 8:19)

     Vei primi cununa dacă trăieşti o viață jertfitoare. Mântuirea este gratuită, dar absolvirea cu cele mai înalte onoruri costă scump. „Pentru El am pierdut toate” (Filipeni 3:8). Pavel a avut cândva o viață confortabilă, apoi totul s-a schimbat. A fost bătut aproape până la moarte de opt ori. S-a confruntat cu pericolul din partea prietenilor și din partea dușmanilor. El a îndurat lipsa îmbrăcămintei, a somnului, foamea și setea (2 Corinteni 11:23-29). S-a descurajat? Da. A renunțat? Nu. „Simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos” (2 Corinteni 12:10). S-a rugat pentru eliberare? Firește. De trei ori s-a rugat Domnului să-l scape de suferință. Când Dumnezeu i-a răspuns: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită”  (2 Corinteni 12:9), el a învățat „să simtă plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări” (2 Corinteni 12:10), sprijinindu-se pe Dumnezeu pentru a primi putere. Unde a găsit el atâta bucurie? În „preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus” (Filipeni 3:8). Intimitatea cu Hristos a fost pasiunea care l-a preocupat. Deși a fost conștient de problemele lui, el a rămas consacrat Domnului. „Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos” (Filipeni 3:8). Pavel s-a hotărât că indiferent de cost, absolvirea cu cele mai înalte onoruri merită prețul. „Suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El. Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare … şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu” (Romani 8:17-19). Trăiește astăzi cu această imagine în minte.