VREMEA  SCHIMBĂRII (1)

„Scoală-te, treci Iordanul acesta … şi intraţi în ţara pe care o dau” (Iosua 1:2)

     Dumnezeu i-a zis lui Iosua: „Robul Meu Moise a murit: acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu şi tot poporul acesta, şi intraţi în ţara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ţinutul vostru se va întinde de la pustie şi Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată ţara Hetiţilor, şi până la marea cea mare, spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da” (v. 2-6). Te afli astăzi la răspântia schimbării, contemplând noua etapă sau noua îndatorire și fiindu-ți teamă? Dacă este așa, să remarcăm două lucruri în această relatare: 1) Când i-a venit vremea să fie conducător, Iosua a fost pregătit. Până atunci, el i-a slujit cu credincioșie lui Moise și și-a găsit împlinirea în faptul că ocupa locul al doilea. El nu a făcut presiuni și nu s-a jucat de-a politica; ci doar s-a pregătit. Și când a fost gata, Dumnezeu l-a promovat. 2) A ajuns mai departe decât mentorul lui. Conducerea lui Moise s-a încheiat acolo unde începea Țara Promisă. Sub conducerea lui Iosua, Israelul a intrat în țară și a devenit un mare popor. Fiecare zi pe care a petrecut-o în pustie l-a echipat pentru acest moment. Dumnezeu nu irosește niciodată experiența. Toate lucrurile prin care ai trecut, inclusiv cele pe care nu le-ai înțeles, sunt pregătirea pentru ceea ce Dumnezeu are în vedere cu tine.