VREMEA  SCHIMBĂRII (3)

„Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică?” (Psalmul 27:1)

     Dacă vreodată ai împachetat totul și te-ai mutat într-o altă casă, poate îți aduci aminte că ai spus: „E ultima oară când mă mut!” Acum știi cum s-a simțit Iosua când a trebuit să mute aproape două milioane de oameni într-o nouă țară. Și călătoria s-a derulat pe jos. Așa că Dumnezeu i-a spus lui Iosua două lucruri: 1) „Întăreşte-te … şi îmbărbătează-te” (Iosua 1:7). De ce? Deoarece dușmanii urmau să-l atace și propriul lui popor urma să-i facă nesfârșite probleme. Unde să găsești curaj? În aceste cuvinte: „Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică?” Cuvântul „sprijinitor” înseamnă că ești ținut în siguranța brațelor puternice ale lui Dumnezeu. Asta înseamnă că nimic nu te poate ajunge care să nu treacă mai întâi prin El. Victor Hugo a scris: „Fii curajos pentru marile dureri ale vieții și fii răbdător pentru cele mărunte. Și după ce ți-ai îndeplinit cu sârguință sarcinile zilnice, du-te la culcare în pace. Dumnezeu nu doarme”. 2) „Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi” (Iosua 1:5). Cine în afară de Dumnezeu poate face o asemenea promisiune și s-o respecte? Și-a respectat El cuvântul față de ei? Da! „Astfel, Domnul a dat lui Israel toată ţara pe care jurase că o va da părinţilor lor; ei au luat-o în stăpânire şi s-au aşezat în ea. Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur, cum jurase părinţilor lor; nici unul din vrăjmaşii lor nu putuse să le stea împotrivă, şi Domnul i-a dat pe toţi în mâinile lor. Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel Domnul, nici una n-a rămas neîmplinită: toate s-au împlinit” (Iosua 21:43-45). Și Dumnezeul lor – este Dumnezeul tău!