ZDROBIREA FORMEAZĂ CARACTERUL

„Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit.” (Psalmul 51:17)

     Când ne supunem planului lui Dumnezeu pentru viața noastră, El ne dă puterea să ajungem la potențialul nostru deplin, prin înfrângerea acelor laturi ale voinței noastre încăpățânate care trebuie să fie supuse Lui. Când aceste laturi sunt zdrobite, puterea Lui din viața noastră este eliberată și lucrurile încep să se schimbe în bine. Puterea și talentul fără caracter și direcție i-au distrus pe mulți. Probabil cunoști și tu asemenea persoane. Ai grijă: dacă talentul nu-ți este guvernat de caracter, vei da de necaz! Chiar dacă un cal este campion cu panglică albastră, dacă voința lui nu a fost zdrobită, puterea sa pune în pericol atât propria sa ființă, cât și pe a celor din jurul său. Putem observa două lucruri la un cal pur-sânge, mai cu seamă la un campion: 1) El aude multe voci în timpul cursei, dar a învățat să reacționeze numai la una – la vocea jocheului. Acesta e și planul lui Dumnezeu pentru tine. Vei auzi multe păreri, dar pentru a câștiga în viață, trebuie să fii condus numai de Dumnezeu. Asta necesită smerenie. „El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa.” (Psalmul 25:9). 2) Atinge performanțe maxime numai când este strunit și direcționat. Așadar, te zdrobește Dumnezeu într-un mod similar? Te ține El în frâu spunându-ți: „Nu mai poți trăi așa, făcându-ți voia, pentru că Eu am planuri pentru tine”? Cuvântul pentru tine astăzi este acesta: „Nu mai sunteţi ai voştri… aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, deci, pe Dumnezeu…” (1 Corinteni 6:19-20).