ZIDEȘTE-ȚI CREDINȚA NEÎNCETAT!

„Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui!” (Evrei 11:6)

     Noi ne gândim la credință, de obicei, ca fiind cea care generează obținerea unor răspunsuri la rugăciunile noastre, sau dobândirea unor lucruri pe care numai Dumnezeu ni le poate oferi… Și nu-i rău deloc! Dar există un motiv mai important pentru zidirea credinței tale. Credința se referă la a fi pe placul lui Dumnezeu! „Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” Ce te face plăcut înaintea lui Dumnezeu? Credința! Ce Îi displace lui Dumnezeu? Lipsa ta de credință! În trecut, creștinii descriau rugăciunea înflăcărată ca fiind „luarea cu asalt a porților cerului.” Era un sentiment sincer, dar nu unul clar. Lupta nu se dă între tine și Rai! Tu ești așteptat cu „mare bucurie” să te apropii de Dumnezeu oricând… „Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.” (Evrei 4:16). Dacă există o luptă, ea se dă între tine și forțele iadului (vezi Efeseni 6:12-18). Oare de ce rugăciunile noastre sunt uneori ineficiente? Biblia ne spune: „cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentrucă n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit” (Evrei 4:2). Da, Dumnezeu este mișcat de nevoile tale, dar El răspunde la credința ta. De aceea, nimic nu e mai important decât să-ți zidești credința. Cum poți face lucrul acesta? Tot din Biblie aflăm: „credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” (Romani 10:17). Și iată cum funcționează: citește Cuvântul lui Dumnezeu, meditează la ceea ce ai citit, roagă-te… și lucrurile vor începe să se schimbe în bine în viața ta. Așa că, zidește-ți credința neîncetat!