NU FI  FĂŢARNIC !

„Păziţi-vă de … fățărnicie” (Luca 12:1)

     Cuvântul „fățărnicie” s-ar putea traduce prin „exagerare”. Și exagerarea, oricât de religioasă ar fi, este doar o șaradă. Domnul Isus a denunțat-o. Vorbind despre liderii religioși ai zilelor Lui, El a spus: „păziţi-vă de aluatul Fariseilor, care este făţărnicia. Nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nici ascuns, care nu va fi cunoscut. De aceea, orice aţi spus la întuneric, va fi auzit la lumină; şi orice aţi grăit la ureche, în odăiţe, va fi vestit de pe acoperişul caselor” (v. 1-3). De ce a fost Isus atât de dur cu fariseii? Deoarece fățărnicia acuză la ceilalți ceea ce scuză la noi, spune una și face alta, așează popularitatea deasupra principiului, iubește admirația, dar merge pe ocolișuri când vine vorba de integritate. Să-l luăm de exemplu pe Petru. El a predicat că toți oameni sunt egali în Hristos, dar a practicat lucrul acesta în mod selectiv. Iar Pavel l-a confruntat în această privință. „Când a venit Chifa în Antiohia, i-am stătut împotrivă în faţă, căci era de osândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu Neamurile; dar când au venit ei, s-a ferit şi a stat deoparte, de teama celor tăiaţi împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă şi ceilalţi Iudei, aşa că până şi Barnaba a fost prins în laţul făţărniciei lor. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în faţa tuturor” (Galateni 2:11-14). Dumnezeu îți înțelege slăbiciunile și El vrea să lucreze împreună cu tine ca să le rezolve, dar nu îți va suporta fățărnicia. Așa că nu fi făţarnic!